Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất. 5 cách dưới đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả của Landing Page – nơi khách hàng có ấn tượng đầu tiên về dịch vụ của bạn.

5-buoc-de-co-mot-landing-page-hoan-hao