4 mẫu sếp hiệu quả nhất trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên đã được đưa ra sau nghiên cứu dựa trên 4000 nhà quản lý khác nhau.

Nghiên cứu cũng cho thấy: trí thông minh cảm xúc đóng vai trò đặc biển quan trọng đối với những người trong vai trò “leaders”. Thậm chí, nó tỷ lệ thuận với hiệu quả làm việc, doanh thu của doanh nghiệp và thu nhập của chính những nhà quản lý đó. Vậy đâu là chân dung những mẫu sếp hiệu quả nhất?

how-to-motivate-employees final -1

tao-dong-luc-cho-nhan-vien -2-uploaded