Tranh giành sự chú ý và lượt truy cập của người đọc đã trở thành xu thế trong thời điểm hiện tại của rất nhiều website. Bạn có biết kể cả nội dung của bạn có cung cấp nhiều giá trị, nó vẫn cần đến 3 yếu tố nữa để hút được thật nhiều lượt truy cập tự nhiên (organic traffic). Infographic sau đây sẽ mở ra những nguyên tắc cơ bản nhất để website của bạn luốn được người đọc “tham quan” mỗi ngày.