Vì sao các doanh nghiệp nên ưu tiên thiết kế đồ họa?

 

Vì hình ảnh đầu tiên của doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng mang ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ vậy, đây cũng chính là cầu nối xây dựng thương hiệu và tăng doanh số công ty hiệu quả đấy. Do đó thiết kế những poster quảng bá hiệu quả cho công ty không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì cho các designer.

Hãy cùng xem thầy phù thủy photoshop có thể giúp những nhà thiết kế phù phép những bức hình quảng cáo và thông điệp của chúng gây ấn tượng trong mắt người dùng như thế nào nhé!

creative-food-ads-01

1. Chicken

creative-food-ads-02

2. Ready to bake at home

creative-food-ads-03

3. Yo Sushi Tuna

creative-food-ads-04

4. Onion Savings

creative-food-ads-05

5. Magnifying glass

creative-food-ads-06

6. Fresh all summer

creative-food-ads-07

7. Let it taste the way it should

creative-food-ads-08

8. Mom still has cravings

creative-food-ads-09

9. Always thirsty

creative-food-ads-10

10. A Mexican

creative-food-ads-11

11. Miracle seesaw

creative-food-ads-12

12.True colours

creative-food-ads-13

13. Typographu fries

creative-food-ads-14

14. Wide refrigerator

creative-food-ads-15

15. Flag Australia

creative-food-ads-16

16. 15th Annual Chief of Police Dinner Gala

creative-food-ads-17

17. The Watermelon

creative-food-ads-18

18. Eat the impossible

creative-food-ads-19

19. Cake fairy

creative-food-ads-20

20. The Veggieburger

creative-food-ads-21

21. Apple Bags

creative-food-ads-22

22. Taj Mahal Curry

creative-food-ads-23

23. Fruit Juice Apple

creative-food-ads-24

24. Did You Mean Astronaut

creative-food-ads-25

25. Fresh all winter

Tổng hợp từ nhiều nguồn