Bên cạnh những lợi ích khó có thể đong đếm, Internet cũng “khai sinh” ra rất nhiều điều vô cùng phiền toái cho người dùng.

Quảng cáo pop-up, virus thực sự đầu tiên, các nội dung spam… là một số “phát minh” đáng ghét nhất có liên quan đến Internet mà bạn sắp sửa tìm hiểu ở infographic bên dưới.
INFODONE-3bd01.png
(Theo Kenh 14)